מיחמים אוטומטיים מוסדיים​

מיחם אוטומטי + מפסק שבת

מיחם אוטומטי​

מיחם אוטומטי לשבת - גלישבת​

053-9426030